Rai-Reiki.sk

Pravdepodobne nemáte nainštalovaný Flash player. Nájdete ho na adrese www.adobe.com

Atlantída - Veľký Anjelský Rituál

(úryvok z knihy: F.E.Eckard Strohm - Anjeli Atlantídy)

    

     Doba, o ktorej budeme hovoriť, bola asi v období medzi 83.000 a 67.000 pred veľkou Potopou. Bolo to obdobie, kedy ľudí riadili a usmerňovali anjeli.

     Život obyvateľov Atlantídy charakterizovali krása, harmónia a mier. Žili veľmi dlho - podľa našej dnešnej predstavy o čase asi 280 rokov. Keď umierali, prechádzali z fyzického bytia do čisto duchovného vedome. Nepoznali strach zo smrti, pretože smrť podľa dnešného poznania - zánik vedomého - nenastala. Preto za "mŕtvym" ani nesmútili, oslavovali jeho návrat domov. Nezabíjali ani zvieratá ani ľudí, nedovolilo im to vedomie dokonalého splynutia s Prírodou a Bohom.

     Obyvatelia Atlantídy nemali rovnaké vedomosti ani rovnakú zodpovednosť. Nositelia poznania boli Lokiovia: zasvätení učitelia a liečitelia ľudí, ktorí boli v kontakte s anjelmi. Loki môže v najvhodnejšom preklade znamenať kňaza. V ríši ich bolo 144. Dvanástim lokiom bol nadriadený jeden hlavný loki, 12 hlavných lokiov bolo podriadených Arklokimu, najvyššiemu zasvätenému, ktorý "býval pri Bohovi" a nepotreboval ani jedlo, ani pitie.

     Ríšu Atlantídy tvorilo 12 kráľovstiev, na čele s kráľom. Každému kráľovi pomáhal jeden anjel, ktorý ho usmerňoval a učil. Aby ich činnosť nebola nijako obmedzovaná, nepomenovávali ich menom, ale podľa vykonávaných úloh:

 • Anjel Životachrám atlantídy
 • Anjel Radosti
 • Anjel Slnka
 • Anjel Vody
 • Anjel Zeme
 • Anjel Vzduchu
 • Anjel Večnosti
 • Anjel Tvorivosti
 • Anjel Lásky
 • Anjel Múdrosti
 • Anjel Harmónie
 • Anjel Sily

     Všetky kráľovstvá mali teda presne vymedzenú úlohu. Podľa týchto úloh boli králi zodpovední za to, aby sa dodržiavali a uskutočnovali základné princípy.

Veľký Anjelský Rituál    

     V hlavnom meste sa raz ročne stretli králi na ríšskom sneme. Miestom snemu bola ríšska sieň, ktorá spočívala na dvanástich stĺpoch. Pri stĺpoch, na ktorých boli uvedené mená kráľovstiev, stáli tróny pre kráľov. V sále sa králi radili 12 dní. Na tretí deň sa v kostole objavil i Arkloki, aby oznámil Božiu vôľu. Jeho prostredníctvom oznámil Boh aj meno následníka trónu, pokiaľ niektorý kráľ zomrel. Na trón sa totiž nevzťahovali žiadne dedické práva. Každý sa mohol stať kráľom, a preto sa s napätím očakávalo menovanie nového kráľa, na počesť ktorého sa konali radostné oslavy. Arkloki okrem toho sprostredkovával kráľom zákony, na riadenia a upozornenia. Po zverejnení sa Arkloki v sprievode 144 lokiov objavil na námestí pred chrámom, kde bol očakávaný obrovskými davmi.

     Uprostred námestia sa rozprestierala šesťcípa, modrá a zlatá mozaika - hexagram (Dávidova hviezda), v nej boli farebné pečate 12 anjelov, zodpovedajúcich jednotlivým kráľovstvám.

chrám atlantídy 2

Lokiovia sa postavili okolo hexagramu na miestach zodpovedajúcich ich anjelom. Arkloki obsadil svoje miesto v strede mozaiky. K jeho nohám položili ťažko chorého alebo mrzáka a on vykonal Veľký Anjelský Rituál. Obrad začal vždy piesňou na počesť Boha. Medzitým 12 hlavných lokiov čakalo pri drahokamoch. Drahokamy - ako spojky nebeských a pozemských línií - zbierali energiu anjelov ako šošovky. Hlavní lokiovia usmerňovali tieto sily na námestí pred chrámom. Rezonanciou istých hlasov spirituálnej abecedy volali na pomoc anjelov. Prostredníctvom drahokamov pôsobili anjelské sily priamo na ľudské bunky, a preto dosiahli okamžité uzdravenie a telesnú premenu. Obrad sa ukončil spevom a oslavujúci dav odchádzal naspäť do mesta, doprevádzajúc uzdravených.

    

     V duchu tejto tradície usporadúvajú aj dnes členovia a liečitelia R.A.I. (Reiki Association International) spolu s Essénskymi priateľmi pravidelné Anjelské Rituály v rôznych kútoch sveta, a tak uchovávajú odkaz čistoty ducha a veľkosti ľudského poznania obyvateľov bájnej Atlantídy.

     

     Tešíme sa, že aj na Slovensku vieme pre Vás sprostredkovať túto úžasnú liečivú anjelskú energiu prostredníctvom Malého a Stredného Anjelského Rituálu, ktorý už možno mnohí poznáte a pomohol množstvu ľudí na ceste k prinavráteniu zdravia. Je určený verejnosti, takže sú vítaní naši klienti, príbuzní, priatelia,...

    

     Bližšie informácie o konaní Malých a Stredných Anjelských Rituálov budeme pravidelne uverejňovať v novinkách na tejto stránke, alebo prostredníctvom učiteľov a liečiteľov R.A.I. Slovensko vo Vašom meste.

    

     Video z Veľkého Anjelského Rituálu, ktorý sa konal naposledy v susednom Maďarsku, nájdete na tejto stránke...

Kalendár
« September 2023 »
PoUtStŠtPiSoNe
28293031
1

1 seminár

01. 9. 2023 - Arolo I. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
2

2 semináre

02. 9. 2023 - Anjeli Atlantídy 1B (Bačková Romana)
02. 9. 2023 - Reiki I. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
3

4 semináre

03. 9. 2023 - Anjeli Atlantídy I. (Ing. Madliaková Janka)
03. 9. 2023 - Reiki Majster (Ing. Hledíková Katarína)
03. 9. 2023 - Reiki Majster (Ing. Hledíková Katarína)
03. 9. 2023 - Anjeli Atlantídy 1B (Bačková Romana)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
4
5

1 seminár

05. 9. 2023 - Reiki Majster (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
6
7
8
9

1 seminár

09. 9. 2023 - Arolo I. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
10

2 semináre

10. 9. 2023 - Reiki I. (Ing. Hledíková Katarína)
10. 9. 2023 - Reiki I. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
11
12
13
14
15

2 semináre

15. 9. 2023 - Reiki I. (Ing. Hledíková Katarína)
15. 9. 2023 - Reiki I. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
16

3 semináre

16. 9. 2023 - Reiki II. (Jungrová Martina)
16. 9. 2023 - Anjeli Atlantídy I. (Ing. Hledíková Katarína)
16. 9. 2023 - Anjeli Atlantídy I. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
17

3 semináre

17. 9. 2023 - Anjeli Atlantídy I. (Ing. Hledíková Katarína)
17. 9. 2023 - ADT I. (Ing. Madliaková Janka)
17. 9. 2023 - ADT II. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
18
19
20
21
22

1 seminár

22. 9. 2023 - Reiki II. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
23

1 seminár

23. 9. 2023 - Reiki I. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
24

1 seminár

24. 9. 2023 - Arolo I. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
25
26
27
28
29

1 seminár

29. 9. 2023 - Reiki Majster (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
30

1 seminár

30. 9. 2023 - Reiki I. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
1
Prihlásenie