Rai-Reiki.sk

Pravdepodobne nemáte nainštalovaný Flash player. Nájdete ho na adrese www.adobe.com

Atlantída - Veľký Anjelský Rituál

(úryvok z knihy: F.E.Eckard Strohm - Anjeli Atlantídy)

    

     Doba, o ktorej budeme hovoriť, bola asi v období medzi 83.000 a 67.000 pred veľkou Potopou. Bolo to obdobie, kedy ľudí riadili a usmerňovali anjeli.

     Život obyvateľov Atlantídy charakterizovali krása, harmónia a mier. Žili veľmi dlho - podľa našej dnešnej predstavy o čase asi 280 rokov. Keď umierali, prechádzali z fyzického bytia do čisto duchovného vedome. Nepoznali strach zo smrti, pretože smrť podľa dnešného poznania - zánik vedomého - nenastala. Preto za "mŕtvym" ani nesmútili, oslavovali jeho návrat domov. Nezabíjali ani zvieratá ani ľudí, nedovolilo im to vedomie dokonalého splynutia s Prírodou a Bohom.

     Obyvatelia Atlantídy nemali rovnaké vedomosti ani rovnakú zodpovednosť. Nositelia poznania boli Lokiovia: zasvätení učitelia a liečitelia ľudí, ktorí boli v kontakte s anjelmi. Loki môže v najvhodnejšom preklade znamenať kňaza. V ríši ich bolo 144. Dvanástim lokiom bol nadriadený jeden hlavný loki, 12 hlavných lokiov bolo podriadených Arklokimu, najvyššiemu zasvätenému, ktorý "býval pri Bohovi" a nepotreboval ani jedlo, ani pitie.

     Ríšu Atlantídy tvorilo 12 kráľovstiev, na čele s kráľom. Každému kráľovi pomáhal jeden anjel, ktorý ho usmerňoval a učil. Aby ich činnosť nebola nijako obmedzovaná, nepomenovávali ich menom, ale podľa vykonávaných úloh:

 • Anjel Životachrám atlantídy
 • Anjel Radosti
 • Anjel Slnka
 • Anjel Vody
 • Anjel Zeme
 • Anjel Vzduchu
 • Anjel Večnosti
 • Anjel Tvorivosti
 • Anjel Lásky
 • Anjel Múdrosti
 • Anjel Harmónie
 • Anjel Sily

     Všetky kráľovstvá mali teda presne vymedzenú úlohu. Podľa týchto úloh boli králi zodpovední za to, aby sa dodržiavali a uskutočnovali základné princípy.

Veľký Anjelský Rituál    

     V hlavnom meste sa raz ročne stretli králi na ríšskom sneme. Miestom snemu bola ríšska sieň, ktorá spočívala na dvanástich stĺpoch. Pri stĺpoch, na ktorých boli uvedené mená kráľovstiev, stáli tróny pre kráľov. V sále sa králi radili 12 dní. Na tretí deň sa v kostole objavil i Arkloki, aby oznámil Božiu vôľu. Jeho prostredníctvom oznámil Boh aj meno následníka trónu, pokiaľ niektorý kráľ zomrel. Na trón sa totiž nevzťahovali žiadne dedické práva. Každý sa mohol stať kráľom, a preto sa s napätím očakávalo menovanie nového kráľa, na počesť ktorého sa konali radostné oslavy. Arkloki okrem toho sprostredkovával kráľom zákony, na riadenia a upozornenia. Po zverejnení sa Arkloki v sprievode 144 lokiov objavil na námestí pred chrámom, kde bol očakávaný obrovskými davmi.

     Uprostred námestia sa rozprestierala šesťcípa, modrá a zlatá mozaika - hexagram (Dávidova hviezda), v nej boli farebné pečate 12 anjelov, zodpovedajúcich jednotlivým kráľovstvám.

chrám atlantídy 2

Lokiovia sa postavili okolo hexagramu na miestach zodpovedajúcich ich anjelom. Arkloki obsadil svoje miesto v strede mozaiky. K jeho nohám položili ťažko chorého alebo mrzáka a on vykonal Veľký Anjelský Rituál. Obrad začal vždy piesňou na počesť Boha. Medzitým 12 hlavných lokiov čakalo pri drahokamoch. Drahokamy - ako spojky nebeských a pozemských línií - zbierali energiu anjelov ako šošovky. Hlavní lokiovia usmerňovali tieto sily na námestí pred chrámom. Rezonanciou istých hlasov spirituálnej abecedy volali na pomoc anjelov. Prostredníctvom drahokamov pôsobili anjelské sily priamo na ľudské bunky, a preto dosiahli okamžité uzdravenie a telesnú premenu. Obrad sa ukončil spevom a oslavujúci dav odchádzal naspäť do mesta, doprevádzajúc uzdravených.

    

     V duchu tejto tradície usporadúvajú aj dnes členovia a liečitelia R.A.I. (Reiki Association International) spolu s Essénskymi priateľmi pravidelné Anjelské Rituály v rôznych kútoch sveta, a tak uchovávajú odkaz čistoty ducha a veľkosti ľudského poznania obyvateľov bájnej Atlantídy.

     

     Tešíme sa, že aj na Slovensku vieme pre Vás sprostredkovať túto úžasnú liečivú anjelskú energiu prostredníctvom Malého a Stredného Anjelského Rituálu, ktorý už možno mnohí poznáte a pomohol množstvu ľudí na ceste k prinavráteniu zdravia. Je určený verejnosti, takže sú vítaní naši klienti, príbuzní, priatelia,...

    

     Bližšie informácie o konaní Malých a Stredných Anjelských Rituálov budeme pravidelne uverejňovať v novinkách na tejto stránke, alebo prostredníctvom učiteľov a liečiteľov R.A.I. Slovensko vo Vašom meste.

    

     Video z Veľkého Anjelského Rituálu, ktorý sa konal naposledy v susednom Maďarsku, nájdete na tejto stránke...

Kalendár
« Február 2020 »
PoUtStŠtPiSoNe
2728293031
1

3 semináre

01. 2. 2020 - Arolo I. (Ing. Hledíková Katarína)
01. 2. 2020 - Arolo I. (Ing. Madliaková Janka)
01. 2. 2020 - Reiki I. (Ing. Tyrolerová Adriana)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
2

3 semináre

02. 2. 2020 - Arolo I. (Ing. Hledíková Katarína)
02. 2. 2020 - Reiki II. (Ing. Tyrolerová Adriana)
02. 2. 2020 - Reiki Majster (Ing. Tyrolerová Adriana)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
3
4
5
6
7

2 semináre

07. 2. 2020 - ADT I. (Ing. Madliaková Janka)
07. 2. 2020 - ADT II. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
8

5 seminárov

08. 2. 2020 - Arolo I. (Ing. Hledíková Katarína)
08. 2. 2020 - Anjeli Atlantídy I. (Agóčová Elena)
08. 2. 2020 - Reiki I. (Ing. Štrelinger Peter)
08. 2. 2020 - Anjeli Atlantídy I. (Mgr. Henzélyová Iveta)
08. 2. 2020 - Reiki I. (Ing. Tyrolerová Adriana)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
9

5 seminárov

09. 2. 2020 - Arolo I. (Ing. Hledíková Katarína)
09. 2. 2020 - Reiki II. (Ing. Štrelinger Peter)
09. 2. 2020 - Anjeli Atlantídy I. (Mgr. Henzélyová Iveta)
09. 2. 2020 - Reiki II. (Ing. Tyrolerová Adriana)
09. 2. 2020 - Reiki Majster (Ing. Tyrolerová Adriana)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
10
11
12
13
14

1 seminár

14. 2. 2020 - Reiki I. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
15

3 semináre

15. 2. 2020 - Anjeli Atlantídy I. (Ing. Tyrolerová Adriana)
15. 2. 2020 - Reiki II. (Ing. Madliaková Janka)
15. 2. 2020 - Reiki I. (Ing. Tyrolerová Adriana)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
16

5 seminárov

16. 2. 2020 - ADT I. (Ing. Tyrolerová Adriana)
16. 2. 2020 - ADT II. (Ing. Tyrolerová Adriana)
16. 2. 2020 - ADT I. (Ing. Madliaková Janka)
16. 2. 2020 - ADT II. (Ing. Madliaková Janka)
16. 2. 2020 - Reiki I. (Ing. Tyrolerová Adriana)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
17

1 seminár

17. 2. 2020 - ADT I. (Ing. Tyrolerová Adriana)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
18

1 seminár

18. 2. 2020 - ADT I. (Ing. Tyrolerová Adriana)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
19
20

2 semináre

20. 2. 2020 - ADT I. (Ing. Madliaková Janka)
20. 2. 2020 - ADT II. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
21

1 seminár

21. 2. 2020 - Reiki I. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
22

5 seminárov

22. 2. 2020 - Reiki II. (Agóčová Elena)
22. 2. 2020 - ADT I. (Ing. Madliaková Janka)
22. 2. 2020 - ADT II. (Ing. Madliaková Janka)
22. 2. 2020 - Reiki I. (Ing. Tyrolerová Adriana)
22. 2. 2020 - Reiki I. (Vallo Richard)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
23

4 semináre

23. 2. 2020 - ADT I. (Ing. Madliaková Janka)
23. 2. 2020 - Reiki Majster (Ing. Madliaková Janka)
23. 2. 2020 - Reiki II. (Ing. Tyrolerová Adriana)
23. 2. 2020 - Reiki Majster (Ing. Tyrolerová Adriana)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
24

1 seminár

24. 2. 2020 - ADT I. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
25

1 seminár

25. 2. 2020 - ADT I. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
26

1 seminár

26. 2. 2020 - ADT I. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
27

2 semináre

27. 2. 2020 - ADT I. (Ing. Madliaková Janka)
27. 2. 2020 - Arolo I. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
28

2 semináre

28. 2. 2020 - ADT I. (Ing. Madliaková Janka)
28. 2. 2020 - Reiki II. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
29

5 seminárov

29. 2. 2020 - Anjeli Atlantídy I. (Ing. Hledíková Katarína)
29. 2. 2020 - Arolo I. (Ing. Štrelinger Peter)
29. 2. 2020 - ADT I. (Ing. Madliaková Janka)
29. 2. 2020 - Reiki I. (Ing. Tyrolerová Adriana)
29. 2. 2020 - Reiki Majster (Ing. Tyrolerová Adriana)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
1
Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Prihlásenie