Rai-Reiki.sk

Pravdepodobne nemáte nainštalovaný Flash player. Nájdete ho na adrese www.adobe.com

Zoznam seminárov

Ak sa chcete prihlásiť na kurz, chcete vedieť cenu alebo máte akékoľvek otázky, kontakt nájdete nižšie.

 

Vyhradzujeme si právo možnosti posunu termínu!

O prípadných zmenách budeme písomne prihlásených včas informovať.

 

Poznatky získané na kurzoch a seminároch za žiadnych okolností nenahrádzajú prácu kvalifikovaných odborníkov a zdravotných pracovníkov a ani absolventom neumožňujú preberať ich odbornú a právnu zodpovednosť.
Absolvent má právo zaručené ústavou využiť poznatky získané absolvovaním kurzov a seminárov absolvovaných v R.A.I. k poradenskej činnosti v snahe pomôcť iným ľuďom.

 

 

 

Filter
Dátum Názov  /  Učiteľ Zoradenie tohto stĺpca Miesto
05.10.2024 - 05.10.2024 ADT I.
Štrelingerová Dana
Miesto: Bratislava
Max. počet: 15
Opráv. učiteľa: ADT, Anjeli
06.10.2024 - 06.10.2024 ADT II.
Štrelingerová Dana
Miesto: Bratislava
Max. počet: 15
Opráv. učiteľa: ADT, Anjeli
03.08.2024 - 03.08.2024 Reiki I.
Ing., Štrelinger Peter
Miesto: Bratislava
Max. počet: 15
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
04.08.2024 - 04.08.2024 Reiki II.
Ing., Štrelinger Peter
Miesto: Bratislava
Max. počet: 15
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
07.09.2024 - 07.09.2024 Reiki I.
Ing., Štrelinger Peter
Miesto: Bratislava
Max. počet: 15
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
08.09.2024 - 08.09.2024 Reiki II.
Ing., Štrelinger Peter
Miesto: Bratislava
Max. počet: 15
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
26.10.2024 - 27.10.2024 Arolo I.
Ing., Štrelinger Peter
Miesto: Bratislava
Max. počet: 15
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
07.12.2024 - 08.12.2024 Arolo II.
Ing., Štrelinger Peter
Miesto: Bratislava
Max. počet: 15
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
08.11.2024 - 09.11.2024 Anjeli Atlantídy I.
Štrelinger Dana a Peter
Miesto: Bratislava
Max. počet: 15
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
10.11.2024 - 10.11.2024 Anjeli Atlantídy 1B
Štrelinger Dana a Peter
Miesto: Bratislava
Max. počet: 15
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
28.07.2024 - 28.07.2024 Reiki Majster
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
21.07.2024 - 21.07.2024 Arolo II.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
20.07.2024 - 20.07.2024 Anjeli Atlantídy I.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš / alebo online
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
27.07.2024 - 27.07.2024 Reiki II.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
10.08.2024 - 10.08.2024 Reiki I.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
11.08.2024 - 11.08.2024 Reiki II.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
03.08.2024 - 03.08.2024 Reiki I.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
17.08.2024 - 17.08.2024 Arolo I.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
18.08.2024 - 18.08.2024 Reiki I.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
24.08.2024 - 24.08.2024 Anjeli Atlantídy I.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš / alebo online
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
25.08.2024 - 25.08.2024 Reiki I.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
01.09.2024 - 01.09.2024 Arolo I.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
31.08.2024 - 31.08.2024 Reiki I.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
15.09.2024 - 15.09.2024 Reiki Majster
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
19.07.2024 - 19.07.2024 Reiki Majster
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
26.07.2024 - 26.07.2024 ADT I.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
26.07.2024 - 26.07.2024 ADT II.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
02.08.2024 - 02.08.2024 Reiki Majster
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
04.08.2024 - 04.08.2024 Reiki II.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
09.08.2024 - 09.08.2024 Reiki Majster
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
23.08.2024 - 23.08.2024 Reiki Majster
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
30.08.2024 - 30.08.2024 Arolo II.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
08.09.2024 - 08.09.2024 Reiki II.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
14.09.2024 - 14.09.2024 ADT I.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
14.09.2024 - 14.09.2024 ADT II.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
21.09.2024 - 21.09.2024 Anjeli Atlantídy I.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš / alebo online
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
05.10.2024 - 05.10.2024 Reiki Majster
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
06.10.2024 - 06.10.2024 ADT I.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
06.10.2024 - 06.10.2024 ADT II.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
04.10.2024 - 04.10.2024 Reiki I.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
12.10.2024 - 12.10.2024 Reiki I.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
13.10.2024 - 13.10.2024 Reiki II.
Ing., Madliaková Janka
Miesto: Liptovský Mikuláš
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
20.07.2024 - 20.07.2024 Anjeli Atlantídy I.
Jamrichová Anna
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Anjeli
24.08.2024 - 24.08.2024 Anjeli Atlantídy 1B
Jamrichová Anna
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 4
Opráv. učiteľa: Anjeli
31.08.2024 - 31.08.2024 Anjeli Atlantídy I.
Jamrichová Anna
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Anjeli
21.09.2024 - 21.09.2024 Anjeli Atlantídy I.
Jamrichová Anna
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Anjeli
22.09.2024 - 22.09.2024 Anjeli Atlantídy 1B
Jamrichová Anna
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 4
Opráv. učiteľa: Anjeli
19.10.2024 - 19.10.2024 Anjeli Atlantídy I.
Jamrichová Anna
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Anjeli
02.11.2024 - 02.11.2024 Anjeli Atlantídy I.
Jamrichová Anna
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Anjeli
10.11.2024 - 10.11.2024 Anjeli Atlantídy I.
Jamrichová Anna
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Anjeli
16.11.2024 - 16.11.2024 Anjeli Atlantídy I.
Jamrichová Anna
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Anjeli
14.12.2024 - 14.12.2024 Anjeli Atlantídy 1B
Jamrichová Anna
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 4
Opráv. učiteľa: Anjeli
21.07.2024 - 21.07.2024 Reiki I.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
27.07.2024 - 27.07.2024 ADT II.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
28.07.2024 - 28.07.2024 Reiki Majster
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
03.08.2024 - 03.08.2024 Reiki I.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
04.08.2024 - 04.08.2024 Reiki II.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
10.08.2024 - 10.08.2024 ADT I.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
11.08.2024 - 11.08.2024 ADT II.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
25.08.2024 - 25.08.2024 Reiki Majster
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
07.09.2024 - 07.09.2024 Reiki I.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
08.09.2024 - 08.09.2024 Reiki II.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
14.09.2024 - 14.09.2024 ADT I.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
15.09.2024 - 15.09.2024 ADT II.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
05.10.2024 - 05.10.2024 Reiki Majster
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
06.10.2024 - 06.10.2024 ADT I.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
12.10.2024 - 12.10.2024 Reiki I.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
13.10.2024 - 13.10.2024 Reiki II.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
20.10.2024 - 20.10.2024 ADT II.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
09.11.2024 - 09.11.2024 Reiki I.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
17.11.2024 - 17.11.2024 Reiki I.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
30.11.2024 - 30.11.2024 Reiki I.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
01.12.2024 - 01.12.2024 Reiki II.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
07.12.2024 - 07.12.2024 ADT II.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
08.12.2024 - 08.12.2024 ADT I.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
21.12.2024 - 21.12.2024 Reiki Majster
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
22.12.2024 - 22.12.2024 Reiki I.
Jamrich Michal
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, ADT
28.07.2024 - 28.07.2024 Reiki Majster
Ing., Hledíková Katarína
Miesto: Bratislava
Max. počet: 7
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
27.07.2024 - 27.07.2024 Reiki II.
Ing., Hledíková Katarína
Miesto: Bratislava
Max. počet: 9
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
20.07.2024 - 21.07.2024 Anjeli Atlantídy I.
Ing., Hledíková Katarína
Miesto: Bratislava
Max. počet: 9
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
10.08.2024 - 10.08.2024 Reiki I.
Ing., Hledíková Katarína
Miesto: Bratislava
Max. počet: 9
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
11.08.2024 - 11.08.2024 Reiki Majster
Ing., Hledíková Katarína
Miesto: Bratislava
Max. počet: 9
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
28.07.2024 - 28.07.2024 Reiki I.
Ing., Hledíková Katarína
Miesto: Bratislava
Max. počet: 5
Opráv. učiteľa: Reiki, AROLO,
ADT, Anjeli
Kalendár
« Júl 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4

1 seminár

04. 7. 2024 - Reiki I. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
5

1 seminár

05. 7. 2024 - Reiki I. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
6

2 semináre

06. 7. 2024 - Arolo I. (Ing. Madliaková Janka)
06. 7. 2024 - Reiki I. (Jamrich Michal)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
7

2 semináre

07. 7. 2024 - Reiki II. (Ing. Madliaková Janka)
07. 7. 2024 - Anjeli Atlantídy 1B (Jamrichová Anna)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
8
9
10
11
12

1 seminár

12. 7. 2024 - Reiki Majster (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
13

3 semináre

13. 7. 2024 - Reiki I. (Ing. Hledíková Katarína)
13. 7. 2024 - Reiki I. (Ing. Madliaková Janka)
13. 7. 2024 - Reiki II. (Jamrich Michal)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
14

4 semináre

14. 7. 2024 - ADT II. (Ing. Madliaková Janka)
14. 7. 2024 - Reiki Majster (Ing. Hledíková Katarína)
14. 7. 2024 - ADT I. (Ing. Madliaková Janka)
14. 7. 2024 - ADT I. (Jamrich Michal)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
15
16
17
18
19

1 seminár

19. 7. 2024 - Reiki Majster (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
20

3 semináre

20. 7. 2024 - Anjeli Atlantídy I. (Ing. Hledíková Katarína)
20. 7. 2024 - Anjeli Atlantídy I. (Ing. Madliaková Janka)
20. 7. 2024 - Anjeli Atlantídy I. (Jamrichová Anna)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
21

3 semináre

21. 7. 2024 - Arolo II. (Ing. Madliaková Janka)
21. 7. 2024 - Anjeli Atlantídy I. (Ing. Hledíková Katarína)
21. 7. 2024 - Reiki I. (Jamrich Michal)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
22
23
24
25
26

2 semináre

26. 7. 2024 - ADT I. (Ing. Madliaková Janka)
26. 7. 2024 - ADT II. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
27

3 semináre

27. 7. 2024 - Reiki II. (Ing. Hledíková Katarína)
27. 7. 2024 - Reiki II. (Ing. Madliaková Janka)
27. 7. 2024 - ADT II. (Jamrich Michal)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
28

4 semináre

28. 7. 2024 - Reiki Majster (Ing. Madliaková Janka)
28. 7. 2024 - Reiki Majster (Ing. Hledíková Katarína)
28. 7. 2024 - Reiki Majster (Jamrich Michal)
28. 7. 2024 - Reiki I. (Ing. Hledíková Katarína)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
29
30
31
1234
Prihlásenie