Rai-Reiki.sk

Pravdepodobne nemáte nainštalovaný Flash player. Nájdete ho na adrese www.adobe.com

F.E.Eckard Strohm

V roku 1989 spisovateľ, médium a liečiteľ F.E. Eckard Strohm, ktorý dostal ako dar od archanjela Uriela schopnosť a právo čítať v kronike AKASHA, pri práci na svojej druhej knihe "Učenie majstrov Atlantídy" objavil ucelený terapeutický systém majstrov - liečiteľov z Atlantídy, pomenovanú ATLANTIS AROLO TIFAR.
Táto medóda, okrem iného, obsahuje pasívnu aj aktívnu stránku terapie. V pasínej časti systému sa jedná o tú metódu, ktorú objavil Dr. Usui a pomenoval ju japonským menom Reiki.

 

F.E.Eckard Strohm už od svojich štyroch rokov disponoval mediálnymi schopnosťami. Vo veku desiatich rokov liečil pacienta podľa pokynov svojho otca terapeutickým umením magnetizmu. Keď mal šestnásť rokov, absolvoval výuku hypnózo-terapeuta u svoho otca, ktorú potom dokončil u renomovaných terapeutov.


Pri jednotlivých terapeutických hypnózových sedeniach mu pacienti rozprávali, že cítili príjemnú energiu, ktorá vychádzala z jeho rúk a často došlo k spontánnemu vyliečeniu. Týmto povzbudený začal F.E.Eckard Strohm skúmať svoje liečiteľské a terapeutické schopnosti a vypracoval metódu, ktorú pomenoval "Aktívna duchovná terapia". Je to spôsob terapie, ktorý sa môže naučiť každý a osvojiť si ho.

 

 

Po absolvovaní tradičného vzdelania sa v rámci koncernu Oetker vyučil za obchodníka v priemysle. Po skončení tejto výuky prevzal funkciu vedúceho oddelenia inkás, ale čoskoro si uvedomil, že na tejto "ceste kariéry" nebude môcť uskutočňovať svoje spirituálne životné ciele. Preto sa rozhodol zmeniť povolanie a nastúpil ako referent v sociálnej poisťovni. Behom krátkej doby bol povýšený za riaditeľa, a tak opäť stál pred tým istým problémom. Znova sa rozhodol zmeniť povolanie a nastúpil ako poisťovací pracovník do súkromnej poisťovne. Činnosť, ktorú vykonával na pol úväzku, mu dovoľovala získať vzdelanie ako "inštruktor predaja a správania sa" v tej dobe na najlepšej akadémii TAM.

 

Počas celej doby, od získania vzdelania až po toto obdobie, pracoval F.E.Eckard Strohm - skoro paralelne s výkonom povolania - ako duchovný liečiteľ, terapeut a pomohol tak mnohým ľuďom znovu získať zdravie.
Zároveň sa snažil zorientovať v rôznych spolkoch, lóžach a rádoch teologického a spirituálneho zamerania (okrem iného aj vo vzťahu k ich spôsobom

správania sa voči ľuďom) a pracoval s rozličnými mediálne nadanými osobami.

 

F.E.Eckard Strohm

 

Zistil však, že ho všade vo všetkým spolkoch nejakým spôsobom chceli prinútiť, aby sa vzdal časti svojej osobnej slobody. Jeho životné krédo, ktoré si stanovil už vo veku 16 rokov, však znelo:

 

"Sloboda jednotlivca je tým najvyšším cieľom. Končí tam, kde naráža na slobodu iného."

 

Skúsenosti, ktoré získal, sa ale vôbec nezhodovali s touto zásadou. Postupne v ňom stále viac dozrievala myšlienka, že by mal byť činný nielen ako liečiteľ a terapeut, ale zároveň svojou vyučovacou a prednáškovou činnosťou podporovať a upevňovať v ľuďoch pocit slobody a sebazodpovednosti. Vedomosti, ktoré získal ako inštruktor predaja a správania, mu umožnili koncipovať a organizovať semináre. Vzdal sa svojho zamestnania v poisťovni a začal pracovať ako inštruktor pre novozélandskú cestovnú kanceláriu. Krátko na to založil "Creative Team Commercial" (Kreatívny obchodný team), ktorý sa venoval výlučne výuke predaja a manažmentu.

 

Okrem tejto činnosti začal F.E.Eckard Strohm organizovať aj spirituálne ezoterické semináre. Už o krátku dobu bol záujem o tieto semináre taký veľký, že mohol ukončiť semináre predaja a manažmentu. Jeho životný cieľ - pracovať ako spirituálny učiteľ a liečiteľ - sa naplnil.

 

 

V roku 1987 mal mimoriadny zážitok. Od svojho detstva vedel F.E.Eckard Strohm reálne vidieť duchovné bytosti, ako napr. anjelov alebo zosnulých a hovoriť s nimi. V októbri 1987 ho prekvapila návšteva archanjela Uriela, strážcu Akasha - kroniky. Anjel mu oznámil, že mu ako dar umožňuje prístup k tomuto "archívu filmov života".

 

V roku 1988 mal F.E.Eckard Strohm ďalší hlboký osobný zážitok, ktorý ho podnietil k tomu, aby začal úplne iný život. Anjeli sa na neho obrátili s prosbou, aby napísal knihu o Systéme z Atlantídy, ktorý už upadol do zabudnutia. Publikácia mala umožniť každému človeku, aby sa opäť naučil spôsob a systém komunikácie z Atlantídy, t.j. naučil sa hovoriť, komunikovať s anjelmi, počuť, cítiť a vidieť ich. F.E.Eckard Strohm knihu napísal a čoskoro po jej uverejnení dostal zo všetkých častí sveta listy, v ktorých ľudia ďakovali za jej napísanie a publikovanie.

 

Po predchádzajúcich udalostiach začal v rôznych krajinách vyučovať túto metódu komunikácie. Veľmi skoro však začali jeho absolventi vyžadovať viac informácií o Atlantíde. Koncom roku 1989 pri práci na svojej novej knihe našiel F.E. Eckard Strohm terapeutickú metódu a systém "ATLANTIS AROLO TIFAR". Táto metóda na neho tak hlboko zapôsobila, že v ňom vznikla túžba naučiť sa ju, nech by ju učili kdekoľvek, v ľubovoľnej časti sveta. Sledujúc "horúcu" stopu v Akasha - kronike po tisícročia zistil, že pasívna časť uvedeného systému už bola znovuobjavená, znovuzaložená a pomenovaná ako Reiki. Aktívna časť nebola známa.

 

 


 

Keďže sa - ako sme to už uviedli - F.E.Eckard Strohm vedel rozprávať so zosnulými, tak isto ako so živými, nadviazal kontakt so znovuzakladateľom systému Reiki. Duša, ktorá je známa ako Dr. Usui, zasvätila mediálnou cestou F.E. Eckarda Strohma za veľmajstra Reiki a naliehavo ho žiadala, aby založil novú organizáciu Reiki, ktorá by zdôrazňovala kresťanskú (nie cirkevnú!) stránku a kresťanské hodnoty Reiki, a zároveň aby uskutočnil potrebné reformy a očistu učenia Reiki, ktoré sú nevyhnutne potrebné.
Uvedomujúc si, že splnením tejto prosby a výzvy berie na seba nepohodlnú a veľmi náročnú úlohu, založil spolu so svojimi priateľmi v roku 1991 Reiki Association International, ktorá si stanovila nasledovné ciele:

  • zdôrazňovanie kresťanskej stránky a hodnôt Reiki, okrem iného kresťanskou (nie cirkevnou) formou zasvätenia, ktorá vychádza z prakresťanskej éry Atlantídy
  • vytvorenie nového vzťahu ceny k výkonu, ktorý viedol k drastickému zníženiu cien (v celosvetovom meradle) seminárov Reiki a ako merítko postavil vyšší nárok na kvalitu výuky
  • opravu chýb a omylov, ktoré vznikli za uplynulé obobie v učení Reiki
  • zavedenie zrozumiteľnosti, otvorenosti, transparentnosti a slobody v Reiki
  • odstránenie ego-myslenia a snáh po moci a peniazoch
  • rozšírenie učenia Reiki o aktívnu stránku, aby bol opäť vytvorený ucelený systém, aby sa vytvorila celistvá terapia a komplexné vnímanie klienta

Na prelome rokov 1993 a 1994 boli zo Slovenska vyškolení prví učitelia Reiki v R.A.I. a začali svoju krásnu a zodpovednú úlohu, školiť Reiki a šíriť jej učenie. Po prípravných prácach v roku 1995 spolu so svojimi priateľmi F.E.Eckard Strohm založil aj Slovenské ústredie R.A.I.. Na jeseň roku 1995 sa uskutočnilo prvé školenie učiteľov Reiki na Slovensku.

 

Reiki Association International je čiste ideová organizácia, t.j. členovia R.A.I. nemusia odovzdávať žiadnu písomnú prihlášku, ani platiť členské príspevky, viazaní sú len morálkou R.A.I.. Kto sa identifikuje s cieľmi R.A.I. a chce prebrať a podporovať merítka a smery výuky udané Dr. Usuim a sprostredkované F.E.Eckardom Strohmom, stáva sa ideovým členom Reiki Association International najväčšej ideovej organizácii liečiteľov a terapeutov na svete.

Kalendár
« Máj 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
2930
1

2 semináre

01. 5. 2024 - Reiki I. (Ing. Madliaková Janka)
01. 5. 2024 - ADT I. (Ing. Hledíková Katarína)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
2
3
4

2 semináre

04. 5. 2024 - Anjeli Atlantídy 1B (Ing. Madliaková Janka)
04. 5. 2024 - ADT II. (Ing. Hledíková Katarína)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
5

1 seminár

05. 5. 2024 - Reiki Majster (Ing. Hledíková Katarína)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
6
7
8

1 seminár

08. 5. 2024 - Reiki I. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
9
10
11

5 seminárov

11. 5. 2024 - ADT I. (Ing. Madliaková Janka)
11. 5. 2024 - Reiki II. (Drotár Gabriel)
11. 5. 2024 - Anjeli Atlantídy I. (Ing. Hledíková Katarína)
11. 5. 2024 - ADT II. (Ing. Madliaková Janka)
11. 5. 2024 - ADT I. (Ing. Hledíková Katarína)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
12

3 semináre

12. 5. 2024 - Arolo I. (Ing. Madliaková Janka)
12. 5. 2024 - Anjeli Atlantídy I. (Ing. Hledíková Katarína)
12. 5. 2024 - ADT II. (Ing. Hledíková Katarína)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
13
14
15
16
17
18

1 seminár

18. 5. 2024 - Anjeli Atlantídy I. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
19

1 seminár

19. 5. 2024 - Reiki I. (Ing. Madliaková Janka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
20
21
22
23
24
25

2 semináre

25. 5. 2024 - Reiki I. (Ing. Madliaková Janka)
25. 5. 2024 - Arolo I. (Ing. Hledíková Katarína)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
26

3 semináre

26. 5. 2024 - Arolo I. (Ing. Madliaková Janka)
26. 5. 2024 - Arolo I. (Ing. Hledíková Katarína)
26. 5. 2024 - Arolo II. (Ing. Hledíková Katarína)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
27
28
29
30
31
12
Prihlásenie